Yüzölçümü ve Nüfusu

Anasayfa Yüzölçümü ve Nüfusu

Yaklaşık yüzölçümü 277 mil² (678.500 km²), nüfusu ise yaklaşık 60 milyondur.
Burma'da 140'tan fazla ırk yaşamaktadır. Dinî çoğunluk Budizm'de, azınlık ise Hristiyanlık ve İslam'dadır.