Rohingyalıların Mevcut Durumu

Anasayfa Rohingyalıların Mevcut Durumu
  • Arakan'ın içinde veya dışında şiddetten kaçarken öldürülen binlerce Rohingyalı.
  • Myanmarın dışına göç etmeye zorlanmış veya çıkarılmış yüz binlerce Rohingyalı.
  • Arakan'daki evlerinin veya mal varlıklarının çoğu yıkılmış veya yakılmış Müslüman Rohingyalılar.
  • Vatandaşlık, sağlık, eğitim veya gıda ihtiyacı gibi insanlık haklarından mahrum bırakılmış Rohingyalılar.
  • Rohingya isminin sürekli inkar edilerek Bangladeşli sığınmacılar olarak adlandırılma girişimleri.
  • Myanmar hükümetinin sürekli ekran karartma politikası uygulaması ve gazetecilerin bölgeye girmelerini, fotoğraf çekmelerini veya Rohingyalılarla görüşmelerini yasaklaması.
  • Sürekli artan kadın istismarları, para ve mal varlıklarına el koyma, zorla çalıştırma ve dinî ayrımcılık.
  • Devlet yardımları ve İslamî yardımların ulaştırılmasında kısıtlama ve yardım kuruluşlarının Ekyab şehri hariç olmak üzere bölgeye girmelerinin yasak olması.